HYBRID ROAD

2020

 • EXELIUS SL 600

  EXELIUS SL 600 - XS
  5 089,00 €

2019

 • E-XELIUS 700 FAZUA 250Wh

  E-XELIUS 700 FAZUA 250Wh - XS
  6 919,00 €
 • E-XELIUS 600 FAZUA 250Wh

  E-XELIUS 600 FAZUA 250Wh - XS
  5 089,00 €